Trang chủ » Tâm linh » Đạo phật » Bí quyết để vượt qua được những cám dỗ

Bí quyết để vượt qua được những cám dỗ

BÍ QUYẾT ĐỂ VƯỢT QUA ĐƯỢC NHỮNG CÁM DỖ 

Kiến trúc sư Kiến Phong – 0962.596.189

TU

Thưa Quý vị Phật Tử, Phiền não của chúng ta là Tham – Sân – Si, nhưng quan trọng là Si Mê mà không đoạn trừ được thì chúng ta nhìn đời không đúng, nên mới bị cám dỗ. Và nếu nghe theo sự cám dỗ đó sẽ dẫn chúng ta vào đường mê không có lối thoát.

Chúng ta cũng đều biết: Căn bản của đạo Phật là TRÍ TUỆ. Muốn phá được mê lầm cám dỗ, tất yếu phải có TRÍ TUỆ.
Theo Kiến Phong được tiếp thu thì việc XÂY DỰNG TRÍ TUỆ cần trải qua ba giai đoạn khác nhau, xin được chia sẻ cùng Quý vị:

1. Giai đoạn một: Phật khuyên chúng ta nên học rộng nghe nhiều để tương đối có cái nhìn chính xác giúp chúng ta có thể tránh được sai lầm khi lòng tham nổi dậy.

2. Giai đoạn hai: là khi đã học hết và biết rồi, cần phải nương theo kinh nghiệm của người trước mà tu tạo Đức Hạnh cho mình.

3. Giai đoạn ba: cao hơn đó là đã đắc đạo, khi đó Tâm hoàn toàn thanh tịnh và trí tuệ vô lậu phát sanh.

Tựu chung lại, để VƯỢT QUA CÁM DỖ, chúng ta cần học hiểu thấu đáo hành trạng của Phật, Bồ-tát, Thánh Tăng để rút kinh nghiệm, lấy đó làm hành trang cho việc tu hành của mình. Từ học ở sách vở và có suy tư yếu nghĩa giúp ta có hiểu biết tương đối đúng. Sau cùng tu hành có được trực giác thì quyết định mọi việc chính xác hơn.

Lời cuối, Kiến Phong xin cầu cho tất cả Quý vị Tâm an, Trí sáng và làm được nhiều việc có ý nghĩa mang lại lợi ích cho đời để làm sáng danh nền Đạo Pháp nước nhà. Trân trọng !