Trang chủ » Bài nổi bật » Nhân Quả báo ứng

Nhân Quả báo ứng

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG
Kiến trúc sư Kiến Phong – 0962.596.189
 Nhan qua
 
…Phật dạy rằng: “Cha làm điều chẳng lành, con không chịu thế được, con làm điều chẳng lành, cha không chịu thế được. Làm lành tự được phước, làm dữ tự mang họa“. Lại có câu: “Ðiều lành dữ cuối cùng đều có trả, khác nhau chỉ đến chóng hay chầy, nhanh hay chậm mà thôi“. Cái Quả hay Nghiệp vốn là kết quả của cái NHÂN hay DUYÊN do con người tạo ra trong kiếp trước hoặc kiếp này. Rồi cái Quả ấy lại làm Nhân cho cái Quả khác sẽ báo ứng về sau. Nhân và Quả cứ tiếp tục tương ứng như vậy mãi như bóng với hình, mãi mãi là cuộc trả vay – vay trả của cõi Luân hồi.
 
Nghiệp ở Tiền kiếp làm con người đầu thai trong một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định. Nhưng điều này không có nghĩa là “số phận đã an bài từ trước“, mà thực ra hành động và lựa chọn của con người trong kiếp đó vẫn có sự tự do. Nghiệp sinh ra hoàn cảnh, nhưng sự phản ứng đối với hoàn cảnh này lại nằm trong tay con người, do con người lựa chọn. Phật lại dạy: “Ác nghiệp chính do mình tạo, tự mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch… Làm dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta; làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được“.
 
Vì vậy con người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn khiến bản thân mình sa đọa. Làm Thiện hay làm Ác, tạo Ác nghiệp hay Thiện nghiệp đều là do tự thân mình chọn lấy, quả báo thế nào là do chính mình làm ra chứ không phải do Thần Phật nào quyết định. Cho nên muốn biết Nhân quả kiếp trước của ai, cứ xem cái địa vị sang hèn của người ấy ở kiếp đương sinh. Ngược lại muốn biết Nhân quả đời sau của họ thế nào, cứ xem tâm tính và hành động của họ ở ngay kiếp này sẽ rõ vậy.
 
1. Nhân quả hay Nghiệp báo vốn có hai thứ: Biệt nghiệp và Cộng nghiệp
 
+ Biệt nghiệp: là quả báo riêng từng người, ai tạo Nhân gì thì nhận Quả nấy.
 
+ Cộng nghiệp: là quả báo chung cho nhiều người phải chịu. Như nhiều kẻ đồng phạm một ác nhân, khi đền tội, phải chịu chung một ác quả.
 
2. Đối với thời gian, sự báo ứng có ba cách:
 
+ Báo ứng ngay trong kiếp tạo nhân, gọi Đương kiếp Nhân quả.
 
+ Báo ứng theo cái nhân kiếp trước, gọi Tiền kiếp Nhân quả.
 
+ Báo ứng ở kiếp sau do cái nhân hiện tại, gọi Hậu kiếp Nhân quả.
 
Cuối cùng, rất mong tất cả chúng ta hãy nên lấy: * ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ* để giải bớt phần nào Nghiệp chướng mà hầu như ai cũng có không ít thì nhiều khi đã sống trên cuộc đời này!…