Trang chủ » Bài nổi bật » Tốp 5/40 đơn vị dự thi thiết kế Kiến trúc Phong thủy khu Hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

Tốp 5/40 đơn vị dự thi thiết kế Kiến trúc Phong thủy khu Hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

TỐP 5/40 ĐƠN VỊ DỰ THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHONG THỦY 

KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG TỈNH HẢI DƯƠNG

Chủ trì Phong Thủy Kiến Trúc: Kiến trúc sư Kiến Phong – 0962.596.189

Các cộng sự: KTS. Nguyễn Minh Khang – KTS. Đinh Đức Trung – KS. Nguyễn Trọng Thắng

1.Bia kho A1 ( 9bia)

HD-PANO-01

HD-PANO-02

HD-PANO-03

HD-PANO-04

HD-PANO-05

HD-PANO-06

HD-PANO-07

HD-PANO-08

HD-PANO-09

HD-PANO-10

HD-PANO-11

HD-PANO-12

HD-PANO-13

HD-PANO-14

HD-PANO-15

HD-PANO-16

HD-PANO-17

HD-PANO-18

HD-PANO-19

HD-PANO-20

HD-PANO-21

HD-PANO-22

Trao giai HAI DUONG